У Тернополі шукають «Нову еліту нації»

У Тернополі шукають «Нову еліту нації»

Оголошено конкурс з добору кандидатів до Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації» у 2013 році

Президентський кадровий резерв «Нова еліта нації» формується з метою добору та підготовки до роботи у сферах державного управління, що мають пріоритетне значення для досягнення цілей соціально-економічного розвитку, найбільш обдарованих громадян України.

До участі в конкурсі допускаються громадяни України, які на день подання документів не досягли сорока років, відповідають установленим законом вимогам для вступу на державну службу, а також:

 • вільно володіють державною мовою та однією з мов Європейського Союзу;
 • мають повну вищу освіту;
 • мають стаж роботи не менше десяти років (у тому числі не менше п’яти років стажу державної служби та/або служби в органах місцевого самоврядування, із них не менш як три роки на керівних посадах, чи не менше п’яти років стажу на керівних посадах у відповідних сферах соціально-економічного розвитку);

Для участі у конкурсі особа, яка відповідає зазначеним вимогам, особисто подає в друкованому вигляді до територіального органу Нацдержслужби України за місцем проживання такі документи:

 1.  заяви про:
 •  участь у конкурсі із зазначенням пріоритетної сфери державного управління;
 • згоду на проведення перевірки поданих нею відомостей;
 • згоду на зберігання, використання та оприлюднення персональної інформації, яку у разі зарахування особи до Президентського кадрового резерву буде внесено до відповідної бази даних;
 • копію паспорта громадянина України, засвідчену в установленому порядку (нотаріально, відділом кадрів або за підписом власника);
 1. дві фотокартки розміром 4×6 см;
 2. копії документів про повну вищу освіту, засвідчені в установленому порядку (нотаріально, відділом кадрів або за підписом власника);
 3. копію трудової книжки, засвідчену в установленому порядку (нотаріально, відділом кадрів або за підписом власника);
 4. медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров’я України № 302 від 27 грудня 1999 року (№ 086/о);
 5.  заповнену анкету за встановленою формою;
 6.  повідомлення про відсутність обставин, що унеможливлюють її зарахування до Президентського кадрового резерву і перебування в ньому за встановленою формою;
 7.  тези публічного виступу з презентації власного досвіду реалізації проекту чи ідеї проекту у відповідній пріоритетній сфері державного управління, викладені державною мовою та однією з мов Європейського Союзу;
 8.  рекомендаційні листи фахівців у відповідних сферах державного управління (за наявності);
 9. копію першої сторінки закордонного паспорта (за наявності).

Особа може надавати також додаткову інформацію про освіту (зокрема, засвідчені в установленому порядку копії документів про вчені звання, наукові ступені, підвищення кваліфікації), досвід роботи і ділову репутацію, громадську діяльність тощо.

Добір кандидатів до Президентського кадрового резерву здійснюється з урахуванням квот за пріоритетними сферами державного управління:

 •  фінансово-економічна сфера;
 •  соціально-гуманітарна сфера;
 •  сфера інвестицій та інновацій;
 •  сфера паливно-енергетичного комплексу;
 •  сфера сільського господарства;
 •  сфера житлово-комунального господарства.

Прийом документів здійснюється відповідними територіальними органами Нацдержслужби України за місцем проживання особи з 25 березня до 1 травня у робочі дні з 9 до 18 години.

Для отримання додаткової інформації можна звертатись до Управління державної служби Головного управління державної служби України в Тернопільській області (Сагайдак Максим Васильович). Контактний телефон: (0352) 52-51-21; e-mail: [email protected]

Автор: NTER | Дата публикации: 30.03.13 |

Комментарии

Комментировать

ВКонтакте
FaceBook